Tjenester

Vi tilbyr skrivetjenester for bedrifter som ønsker lydfiler renskrevet om til tekst. Det er tidsbesparende å la våre dyktige transkribenter ta seg av transkriberingen for deg! Vi har over 15 års erfaring med overføring av lyd til tekst, da gjerne i forbindelse med: 

Intervjuer – dette kan være i forbindelse med forskning eller andre intervjuer som skal nedskrives. 


Avhør – det kan for eksempel være fra politiet 


Telefonopptak – det kan være et forsikringsselskap som utfører telefonintervju med opptak i forbindelse med svindelsaker. 


Vitneforklaring – det kan være fra tingretter. 


Manus – lydopptak som skal skrives om til et manus 


Teksting for film og reklame


Spesialisterklæringer/sakkyndige rapporter – til bruk i retten


Lydfiler for privatpersoner – det kan være en samtale, opptak i forbindelse med rettsak eller annen lyd som skal nedskrives. 


Opptak av møter 

Lydfiler i forbindelse med 

Spesialisterklæringer/sakkyndig rapporter 


Granskninger – lydopptak i forbindelse med ulykker som skal granskes


Pasientjournaler – journalopptak fra leger


Vi skriver lydfiler i alle formater. Lydfilen lastes enkelt opp fra vår hjemmeside. Vi kan også hente materialet hos kunden. Vi samarbeider tett med våre kunder for å skreddersy løsninger etter kundens behov.  

Mange av våre opptak inneholder sensitiv informasjon. Der har vi gode rutiner for måten dette håndteres på. Våre ansatte er alle underlagt taushetsplikt.

Gjennom alle disse årene er vi stolte av at vi har skrevet prosjekter som:

Granskningen av Tsunamien (Reinåsutvalget) 2005
Granskningen av Trygve Nordby UDI, Muffere, (Graverutvalget) 2006
Treholtsaken for Gjenopptagelseskommisjonen 2011
Granskningen av cruiseskipet Viking Sky for Havarikommisjonen 2019
Granskningen av fregatt KNM Helge Ingstad for Havarikommisjonen 2019
I alle disse årene har vi skrevet for en rekke sykehus fra nord til sør. (UNN, Nordlandsykehuset, Martina Hansen, SØK, SIV).