Priser

Vi har to alternative prismodeller du som kunde kan benytte deg av.

Fast pris


Vi kan tilby en fast forutsigbar pris på transkribering av lydfilene. Vi fakturerer da ut fra hvor lang lydfilen er, uavhengig av hvor lang tid vi bruker på å transkribere den. 

Dersom vi eksempelvis mottar en lydfil på 30 minutter, vil vi fakturere 30 minutter *60 sekunder i minuttet = 1.800 sekunder. Sekundprisen vil variere avhengig av hvor kompleks lydfilen er. I dette pristilbudet vil kunden vite eksakt hva prisen blir for lydfilen.

Timepris


Timepris innebærer at vi fakturerer per time som brukes på transkriberingen. Ved bruk av dette alternativet, estimerer vi prisen for kunden.

Hvor mange timer som brukes til transkribering vil blant annet avhenge av hvor godt lydopptaket er, antall deltakere i lydfilen og temaets kompleksitet. En time lyd tar normalt mellom 5-7 timer å skrive for en transkribent.   

Ta gjerne kontakt med oss for et konkret tilbud.