Kategorier
Artikler

Hvordan diktere gode lydopptak?

Her kan du lære å diktere gode lydopptak. Vi har laget en «oppskrift» på gode tips og råd ved diktering av intervju og journalnotat.

Det er en del ting du bør huske på når du skal utføre et lydopptak. Vi har laget en «oppskrift» på hva du må huske på når du skal diktere et godt opptak. Vi har over 15 års erfaring med å skrive lydfiler. Derfor har våre ansatte kommet med innspill til hva som er gode og dårlige opptak.

For leger og behandlere:
Hold diktafon/opptaker i riktig avstand til munnen.
Lag et testopptak før du begynner.
Ikke vri på diktafonen/opptaker under opptaket. Lyden blir da vanskeligere å oppfatte.
Dikter tydelig i diktafonen/opptaker. Unngå mumling.
Dikter i jevnt tempo.
Ikke dikter med mat i munnen.
Prøv å unngå og diktere i rom hvor andre er til stede. Det forstyrrer lydkvaliteten.
Ikke hopp fram og tilbake i det du dikterer.
Unngå støy i rommet. Lukk vinduer/dører.
Husk at det er vanskelig i et lydopptak å fange opp forskjellen på bokstavene P og B, F og S, N og M. (Eks. prøvesvar)
Fremmedord og navn bør bokstaveres.
Ikke les inn alt i ett. Si punktum og komma, ellers kan teksten få feil mening.
Vær obs på forkortelser. De kan ha forskjellig betydning.
Unngå lange pauser. Husk å pause diktafonen/opptaker isteden.
Hør gjennom notatet når du er ferdig. For å være sikker på at du har fått med deg alt, kan du lese mer om hva en journal skal inneholde i Forskrift om pasientjournal.

Lydopptak ved intervjuer og samtaler:
Lag et testopptak før du begynner intervjuet.
Legg opptaker slik at den fanger opp alle stemmene i rommet.
Alle rundt bordet bør presentere seg, slik at man kan fange opp navnet på se som snakker. Det kan ellers være vanskelig å skille på i starten.
Snakk tydelig. Unngå mumling. Snakk mot opptaker så den fanger opp lyden best mulig.
Snakk i jevnt tempo og unngå pauseord (hmm, tja)
Unngå å spise under opptaket.
Prøv å unngå unødvendig støy fra omgivelsene. Lukk vinduer og dører. Opptak på kafé blir sjelden gode lydopptak.
Vær obs på forkortelser. Det kan være vanskelig å oppfatte som skribent.

Lykke til med opptaket!